2019-04-06 Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2018 finns nu utlagt under Föreningsinfo.  
2019-03-08 Årsmötet torsdag 21 mars inleds med att Tomas Hällmark berättar om ett kommande projekt som handlar om återintroduktion av storöring i Halvarsnoren.  
2019-02-16 Söndag 24/2 öppnar vi Högborntjärn och Mettjärn. Öringen blev utsatt i slutet av november. Ingen särskild tid för start utan det är dagen som gäller. Dygnskortbetalning och årskort gäller. Plogning ordnas. Välkommen!  
2019-02-06 Sävälven str.1 avslutas nu som laxvatten för flugfiske. Får inte finnas några vandringshinder i älven varför ingen utsättning av regnbåge kommer att ske. Gallret vid Silkesdamm tas bort.  
?>