2020-03-17 Vi kör årsmötet i fiskevårdsföreningen som planerat nu på torsdag i cafeterian, Ishallen Hällefors. På dagordningen finns inget revolutionerande. Några nyval samt ett andra beslut krävs om förbud av ryssja för att kunna gå i verkställighet.  
2020-03-17 Det är en stor lokal så vi behöver inte sitta alltför tätt med tanke på Coronaviruset. Samtidigt gäller naturligtvis att de personer som tillhör någon riskgrupp bör stanna hemma enligt rekommendationer som finns. Är upp till var och en att bedöma.  
2020-02-05 Medlemsavgiften för 2020 är nu utskickad tillsammans med verksamhetsberättelsen för 2019 (finns utlagd på vår hemsida).  
 
?>