2016-11-08 Bra faktablad för sjöar i Hällefors kommun. Gå in på länsstyrelsen i Örebro län- Miljö och klimat- Vatten och vattenanvändning- Fakta om länets vatten- Sjöar och vattendrag- Faktablad sjöar.  
2016-11-03 Julbord för funktionärer och förtroendevalda blir fredag 25.11 kl. 19.00 på Hellefors Herrgård. I år tillsammans med havsfiskeklubben "Veva&Dra". Inbjudan postas idag.  
2016-10-25 Mettjärn och Högborntjärn stängs för allt fiske 1/11 2016 - 25/2 2017. Öppnas igen söndag 26/2.