2020-02-05 Medlemsavgiften för 2020 är nu utskickad tillsammans med verksamhetsberättelsen för 2019 (finns utlagd på vår hemsida).  
2020-02-05 Har vi missat någon i utskriften av våra 857 medlemmar så hör av dig. Några adressändringar har redan kommit. Planering för kommande säsong har börjat, men först årsmöte den 19 mars.  
2019-12-05 Årsmöte blir torsdag 19 mars 2020 kl. 18.30 i cafeterian, Ishallen i Hällefors.  
 
?>