2016-09-11 Har varit problem med vår nyhetssida då obehöriga varit inne och ändrat på text.