År: 2020

Styrelsebeslut

Några beslut från senaste styrelsemötet i oktober: – Årets julbord för våra olika funktionärer inställt med hänvisning till rådande pandemi. – Enhälligt beslut att avsluta Hedtjärn som Put/Take-vatten. Går som vitvatten från nästa år. – Årets utsättning i våra P/T-vatten nu avslutad. Ingen vinterutsättning i Högborn och Mettjärn. Osäkert vinterläge med isläggning.

Årskort

Föreningen får med jämna mellanrum frågor hur man köper årskort till våra ädelfiskvatten. Kravet är att man är medlem i föreningen och årskortet, som gäller för kalenderår, kostar 3.000 kr/familj och 2.500 kr/enskild.

Kräftfiske för medlemmar

Kräftfiske för medlemmar i Hällefors Fiskevårdsförening. Fredag den 21 augusti klockan 17:00 – Lördag den 22 augusti klockan 17:00 öppnar vi en möjlighet till ett kräftfiske med 8 st. redskap/lott. Platsen är delar av Malen och Lundsfjärden som tillhör Sveaskog och avser fiske från båt. Redskap och båt tillhandahålles ej. Lotterna kommer att märkas ut […]

Nästa sida »