Månad: november 2020

Varför avslut av Hedtjärn som P/T-vatten.

Styrelsen har under flera år diskuterat en minskning av våra P/T-vatten då vi upplevt att vi har för många att underhålla. Tot. 12 st. Därav 2 hyrsjöar. – Kostnaden för anställda ökar för varje år. Löner och minskade statsbidrag. I år har vi haft en anställd under hösten tillsammans med ideell arbetskraft vid utkörning av […]

Styrelsebeslut

Några beslut från senaste styrelsemötet i oktober: – Årets julbord för våra olika funktionärer inställt med hänvisning till rådande pandemi. – Enhälligt beslut att avsluta Hedtjärn som Put/Take-vatten. Går som vitvatten från nästa år. – Årets utsättning i våra P/T-vatten nu avslutad. Ingen vinterutsättning i Högborn och Mettjärn. Osäkert vinterläge med isläggning.