År: 2021

Kräftfiske 2021.

Vi kan i år erbjuda medlemmar inom Hällefors Fiskevårdsförening att fiska kräftor vid tre tillfällen i våra arrenderade vatten tillhörande HT-Skogar AB. Datum som gäller är lördagarna 21/8, 28/8 och 4/9. Priset för fisket är 500 kronor/tillfälle och 10 redskap får användas. För vidare information och anmälan, skicka ett mail till ”inge.samuelsson@telia.com” Inge Samuelsson Ordf. […]

Rapport Sävälven

Haddåns Vatten- & Fiskevård fick våren 2020 i uppdrag av Hällefors fiskevårdsförening att ta fram en restaureringsplan över Sävälven som rinner i den norra delen av Hällefors kornmun. Efter önskemål från Länsstyrelsen i Örebro utökades uppdraget med att även innefatta en kulturhistorisk inventering av området, en be-skrivning av förhållandena vid Gravendal i Dalarna samt en […]

Nästa sida » « Föregående sida