Författare: Leif Kuhlin

Rapport Sävälven

Haddåns Vatten- & Fiskevård fick våren 2020 i uppdrag av Hällefors fiskevårdsförening att ta fram en restaureringsplan över Sävälven som rinner i den norra delen av Hällefors kornmun. Efter önskemål från Länsstyrelsen i Örebro utökades uppdraget med att även innefatta en kulturhistorisk inventering av området, en be-skrivning av förhållandena vid Gravendal i Dalarna samt en […]

Nästa sida → ← Föregående sida