Laxvatten dygnskort (familj)

300,00 kr

Kategorier: ,

Beskrivning

Gäller för: Högbornstjärn, Notbindartjärn, Lilla Sandsjön, Mettjärn, Yxtjärn, Hedtjärn, Sävälven sträcka 2 och Hänglandstjärn

Max 5 fiskar

Familjekort gäller för make/maka/sambo samt barn upp till 18 år.