Fiskevatten

Vi förfogar över sammanlagt 11 ädelfisksjöar, varav två är hyrsjöar. I resterande 9 man kan lösa dygnskort (200 kr/person och max 3 fiskar, eller 300 kr/familj och max 5 fiskar.
Dygnskortet gäller i alla 9 sjöar, men sjöarna kan ha olika bestämmelser vad det gäller redskap så kontrollera det innan du börjar fiska.

OBS. Max 1 spö/person gäller i våra ädelfisksjöar (ej hyrsjöar).
Dygnskort/veckokort till vitfiske eller dygnskort till ädelfiske köper du online via ifiske.se.