Bestämmelser vissa fiskevatten

Vatten tillhörande StoraEnso:s personal:
Älven-Saxån, Kocktjärnen, Hjulsjön, Trolltjärn och Grästjärn.

Vatten tillhörande Sävenforsprodukter AB och Fiskecampen:
Hecklan, Dammtjärn, Tattartjärn, Björntjärn och Kviddtjärn/Björnhöjden.

GÄLLANDE FÖRBUD i av Hällefors Fiskevårdsförening arrenderade vatten

OBS!
Vi vill starkt understryka det som står i stadgarnas § 4 att medlem skall omedelbart till tillsyningsman eller styrelsen anmäla förseelse mot stadgar, utfärdade bestämmelser eller föreskrifter. I fråga om redskap som ej är märkta med föreningens brickor äger tillsyningsmän rätt att taga upp dessa. Om Du observerar något som ej är tillåtet, ring gärna tfn 070-5410980 (telefonsvarare). Vi ringer upp om Du lämnar namn och telefonnummer.

HALVARSNORENAllt nätfiske nedanför Älvestorps kraftstation är förbjudet. Gräns: 100 m nedanför kabeln. Allt fiske med nät med en maskstorlek över 18 mm är förbjudet. Minimimått på gös är 45 cm. Mindre återutsättes.
HÖGBORNSTJÄRNx) Förbud mot båttrafik
NOTBINDARTJÄRNx) Förbud mot båttrafik
SIRSJÖN, ÄlvestorpAllt nätfiske förbjudet under oktober-december.
LUNDSFJÄRDEN, MALEN och GRECKENFörbjudet att fiska från motorbåt som är under gång. Allt fiske med nät med maskstorlek över 18 mm är förbjudet. Fr.o.m. 1 september 1965 utsträckt förbudsområde, gäller Kottboviken ut till Svarvaruddens yttre spets.
VASSELSJÖNUtloppsviken för Brunnshyttebäcken i
Vasselsjön fortsatt fridlysning.
SAXENAllt fiske med nät som har större maskstorlek än 18 mm är förbjudet norr om kraftledningen som korsar sjön mellan Hagarna och Nyland.
SÖR-ÄLGENNätfiskeförbud gäller med gräns 200 m söder om kassarna samt hela sjön norrut.
HALVTRON – SÖR-ÄLGENNätfiskeförbud på föreningens vatten från Norsbron 300 m österut och 300 m västerut.
STORA SIRSJÖN-GLOPPSJÖARNA NORR-ÄLGENPrivat vatten, västra S. och östra G.
Nätfiskeförbud i sundet mellan Sävenforsagen och Norr-Älgen. Begränsningslinjer: 300 m norr och 300 m syd om västra uddens spets och 300 m norr och 300 m öster motstående uddes spets.
Nätfiskeförbud gäller delen 150 m nedströms kraftstationen till en linje i Norr-Älgsagen som går från stranden söder om torpet Näset genom ön till spetsen av motsvarande udde. Markerat med uppsatta tavlor.
SVARTÄLVENUnder tiden 15/9-15/11 är allt nätfiske från dammen i Hammarn till utloppet i Torrvarpen förbjudet.
SIKSJÖBÄCKENÖppen för fiske alla jämna år
LILLA SANDSJÖNx) Förbud mot båttrafik
MARSTRANDSBÄCKENÖppen för fiske alla jämna år
METTJÄRNx) Förbud mot båttrafik
METTJÄRNSBÄCKENÖppen för fiske alla ojämna år
SALTBÄCKENÖppen för fiske alla ojämna år
SILKENAllt fiske med nät med maskstorlek över 18 mm är förbjudet.
SÄVSJÖNI inre viken, närmast älvens utlopp i sjön är endast fiske med handredskap tillåtet.
SÄVÄLVEN och HÄNGLANDSTJÄRNx) Sträckan Björnsundet-bron vid Forshuvudet är endast handredskap tillåtet.
Vid Brattforsen, 100 m uppströms och 100 m nedströms, råder TOTALT FISKEFÖRBUD
KVIDDTJÄRNARNAx) Förbud mot båttrafik
KOTJÄRN OCH BERGTJÄRNHyrsjöar.
TROLLINGFISKEDär inte särskild reglering finns är trollingfiske med max 8 spön per båt tillåtet. Ingår i medlemsavgiften från 2022.

x) Put and takevatten. Särskilda fiskekort gäller.

Hällefors 2019-01-01
Hällefors Fiskevårdsförening
Styrelsen