Kräftfiske 2024 för medlemmar i föreningen.

Anmälan till årets kräftfiske 2024 görs genom föreningens mail:

info@hellefors-fiskevardsforening.se

Anmälan skall innehålla: Namn, telefonnummer, medlemsnummer, fiskeplats och datum.

Aktuella datum för fisket är 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9 och 14/9.

Regler för fisket:

-10 redskap får användas och dessa märkes tydligt med flöten och namn och medlemsnummer.

-Fisket avser ett dygn med start 17:00 till 17:00 efterkommande dag.

-Det är endast vatten tillhörande arrenderande av HT-Skogar och Sveaskog som avses.

-Betesfisk skall varit fryst innan användning.

-Minimått 10 cm på fångade kräftor.

-Småkräftor får ej medtagas utan återsläpps vid fångststället.

-Kostnad för fisket 500 kr/tillfälle.

-Inbetalning avgift sker på Swish: 1235790563 eller Bg: 691-3685

-(OBS ange alltid namn, telefon & medlemsnummer vid betalningen)

-Respektera och fiska inte på undantagna och andras områden.

-Inga kräftor får omplanteras i andra vatten utan alla skall kokas utan undantag.

-Efter anmälan så kontaktas Ni för mer information så att inga oklarheter uppstår.

-Fångstrapport ska rapporteras till oss via ovanstående mail.

/Hällefors Fiskevårdsförening