Författare: Bo Larsson

Medlems rätt till fiske i Torrvarpen.

En aktuell fråga är varför fisket i Torrvarpen har begränsats från föregående gamla kartor till nuvarande karta som finns digitalt på Hällefors Fiskevårdsförenings hemsida. Kommer också med jämna mellanrum frågan varför fisket är så begränsat i Torrvarpen. Svaret är att rätten till fiske tillhör flera samfällda fiskerättsägare och Fiskevårdsföreningen kan inte arrendera då samstämmighet mellan […]

Påminnelse.

Årsmöte Hällefors fiskevårdsförening lördag 25.3 kl.15:00 i Folkets Hus Hällefors. Elaine Viklund från Gullspångs Vattenvårdsförbund kommer och informerar om arbetet med dammar och vattendrag osv. inom vårt område.

Nästa sida →