Författare: Bo Larsson

Årets kräftfiske.

Anmälan till årets kräftfiske görs genom föreningens mail:                                 info@hellefors-fiskevardsforening.se Anmälan skall innehålla: Namn, telefonnummer, medlemsnummer, fiskeplats och datum. Aktuella datum för fisket är 20/8, 27/8, 3/9 och 10/9. Regler för fisket: -10 redskap får användas och dessa märkes tydligt med flöten, namn och medlemsnummer. -Fisket avser ett dygn med start 17:00 till 17:00 efterkommande […]

Trasiga båtramper efter vårisen.

Får frågor om föreningen ska reparera båtramper i olika sjöar som blivit förstörda efter vårisens framfart. Fiskevårdsföreningen har bara ansvar för två ramper. Den ena i Kråkviken, norra Halvarsnoren och den andra i Lygna, sydvästra Norrelgen. Övriga ramper har tillkommit på privat initiativ, båtklubb mm. Ska föreningen åtgärda/bygga nya ramper krävs tillstånd från länsstyrelsen och […]

Nästa sida →