Årsmöte 9.3 2024 i Folkets Hus, Hällefors.

Årsmötet för verksamhetsåret 2023 avklarat under ledning av ordf. Tomas Hällmark. Ingen förändring i nya styrelsen.

Protokoll läggs ut när justering är klar. Verksamhetsberättelsen läggs också ut om någon, som inte är medlem, är intresserad att ta del av vårt arbete.