Vad gäller för Gästkort?

Förtydligande vad som gäller för Gästkort som ingår i medlemsavgiften har efterfrågats.

Detta gäller:

”Tillfälligt fiske med gäst” innebär högst 1 person och inte mer än 3 dagar. Därefter krävs köp av dygns/veckokort för vitfiske.