Kategori: Föreningen

Sommarsäsong vid våra vatten 2021.

Vi hälsar idag Lennart Tedenbring välkommen till en ny säsong med arbete i vår förening. Får tyvärr börja med att städa upp vid Lilla Sandsjön där någon/några personer i höstas använde parkeringen som soptipp. I övrigt gäller översyn och ev. reparation av våra anläggningar efter vintern påfrestningar. Utsättning av regnbåge kan tidigast börja när vägarna […]

Nytt datum för årsmöte!

Styrelsen flyttar fram datum för årsmöte gällande verksamhetsåret 2020 till Torsdag 27 maj 2021. Tid: 18:00 Plats: Krokbornsparken Hällefors. Våra stadgar säger att årsmötet ska hållas senast vid utgången av maj månad. Vi flyttar fram datum med förhoppningen att Coronapandemin klingat av och att många fått sin vaccination. Mötet kommer att hållas i rotundan där […]

Årskort Lax

Vi har redan fått dryga 40-talet inbetalningar för årskort lax. Kommer att ta lite tid att göra i ordning och skicka ut korten men allt är registrerat och korten kommer. Vad gäller trollingkort och gästkort har tidigare beslutats att sluta skicka ut kort på inbetalningarna. Även här har vi naturligtvis registrerat vilka som betalt. Tillsynsmännen […]

Hedtjärn fortsätter vara P/T-vatten.

Utskick av medlemsavgift för 2021 och verksamhetsberättelse till 840 medlemmar har börjat idag. Där står i inledningen av verksamhetsberättelsen, som tidigare informerats, att Hedtjärn avslutas som P/T-vatten. Detta beslut är nu ändrat och Hedtjärn fortsätter att vara P/T-vatten. Styrelsen har tagit till sig synpunkterna i en väl genomarbetat motion inlämnad i början av januari med […]

Nästa sida »