Kategori: Föreningen

Trasiga båtramper efter vårisen.

Får frågor om föreningen ska reparera båtramper i olika sjöar som blivit förstörda efter vårisens framfart. Fiskevårdsföreningen har bara ansvar för två ramper. Den ena i Kråkviken, norra Halvarsnoren och den andra i Lygna, sydvästra Norrelgen. Övriga ramper har tillkommit på privat initiativ, båtklubb mm. Ska föreningen åtgärda/bygga nya ramper krävs tillstånd från länsstyrelsen och […]

Klart med Yxtjärn.

Vi har nu fått positivt besked från Länsstyrelsen i Värmland vad gäller Yxtjärn och tillstånd för utsättning av regnbåge. Redan denna vecka (v21) kommer ny fisk att bli utsatt. Vad gäller Hedtjärn arbetar vi med en överklagan och ingen ny fisk blir utsatt förrän vi har ett positivt beslut.

Nästa sida →