Författare: Leif Kuhlin

Rapport Sävälven

Haddåns Vatten- & Fiskevård fick våren 2020 i uppdrag av Hällefors fiskevårdsförening att ta fram en restaureringsplan över Sävälven som rinner i den norra delen av Hällefors kornmun. Efter önskemål från Länsstyrelsen i Örebro utökades uppdraget med att även innefatta en kulturhistorisk inventering av området, en be-skrivning av förhållandena vid Gravendal i Dalarna samt en […]

Årskort

Föreningen får med jämna mellanrum frågor hur man köper årskort till våra ädelfiskvatten. Kravet är att man är medlem i föreningen och årskortet, som gäller för kalenderår, kostar 3.000 kr/familj och 2.500 kr/enskild.

Nästa sida »