Medlemsansökan

Härmed anhåller jag om inträde i föreningen och förbinder mig samtidigt att efterkomma utfärdade stadgar och bestämmelser.

Medlemsansökan kan även skrivas ut och fyllas i för hand. Klicka här

Medlemsavgift 2023: 500 kr + administrationsavgift för ny medlem på 50 kr.