Hällefors Fiskevårdsförening

Kräftfiske 2024 för medlemmar i föreningen.

Anmälan till årets kräftfiske 2024 görs genom föreningens mail: info@hellefors-fiskevardsforening.se Anmälan skall innehålla: Namn, telefonnummer, medlemsnummer, fiskeplats och datum. Aktuella datum för fisket är 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9 och 14/9. Regler för fisket: -10 redskap får användas och dessa märkes tydligt med flöten och namn och medlemsnummer. -Fisket avser ett dygn med start 17:00 […]

Förtydligande av fiskeregler.

På förekommen anledning är styrelsen i Hällefors fiskevårdsföreningen tvungen att skärpa tonläget gällande regeln om ett fiskespö/person vid våra P/T vatten. Gäller ej våra hyrtjärnar. Flera fall har rapporterats vid tillsyn att personer använder flera spön samtidigt. Detta gäller. Ingen förändring mot tidigare: Vid överträdelser av regler för fisket så förverkas fiskekortet och fortsatt fiske är […]

Put/Take vatten 2024.

Vi börjar sätta ut fisk 30/4 (v18) i våra PT vatten och fortsätter sedan kontinuerligt hela säsongen. Totalt blir det runt 6.000 kg regnbåge fördelat på alla vatten. Mettjärn, La Sandsjön och Hänglandtjärn får fisk varje vecka. Yxtjärn, Hedtjärn, Notbindaren och Högborn får varannan vecka. Öring är redan utsatt (v17) i Mettjärn, La Sandsjön, Högborn […]

Nästa sida →