Hällefors Fiskevårdsförening

Förtydligande av fiskeregler.

På förekommen anledning är styrelsen i Hällefors fiskevårdsföreningen tvungen att skärpa tonläget gällande regeln om ett fiskespö/person vid våra P/T vatten. Gäller ej våra hyrtjärnar. Flera fall har rapporterats vid tillsyn att personer använder flera spön samtidigt. Detta gäller. Ingen förändring mot tidigare: Vid överträdelser av regler för fisket så förverkas fiskekortet och fortsatt fiske är […]

Put/Take vatten 2024.

Vi börjar sätta ut fisk 30/4 (v18) i våra PT vatten och fortsätter sedan kontinuerligt hela säsongen. Totalt blir det runt 6.000 kg regnbåge fördelat på alla vatten. Mettjärn, La Sandsjön och Hänglandtjärn får fisk varje vecka. Yxtjärn, Hedtjärn, Notbindaren och Högborn får varannan vecka. Öring är redan utsatt (v17) i Mettjärn, La Sandsjön, Högborn […]

Nästa sida →