Förtydligande av fiskeregler.

På förekommen anledning är styrelsen i Hällefors fiskevårdsföreningen tvungen att skärpa tonläget gällande regeln om ett fiskespö/person vid våra P/T vatten. Gäller ej våra hyrtjärnar.

Flera fall har rapporterats vid tillsyn att personer använder flera spön samtidigt.

Detta gäller. Ingen förändring mot tidigare:

Vid överträdelser av regler för fisket så förverkas fiskekortet och fortsatt fiske är ej tillåtet på köpt kort.

Vid köp via iFiske är detta tydligt då man måste godkänna reglerna vid köp.

Har fiskaren årskort eller medlemskap så skall en varning delges denne att kort och medlemskap förverkas om fler överträdelser uppdagas. Varningen registreras.

Medlemskap blir sedan en beslutsfråga för styrelsen.

Ovannämnda görs för att visa respekt för alla som är noga med att följa våra regler i föreningen.

Styrelsen

Hällefors fiskevårdsförening.