Fiskeregler föreningsmedlem

Föreningsmedlem får fiska med 3 nät, mjärde, håv, totalt 10 angeldon, (fördelat på stånd-sax- och flytkrok), långrev samt fiska med kastspö eller drag, flugspö, metspö och pimpeldon i samtliga av föreningen disponerade vatten.
Särskilda avgifter och regler gäller för ädelfiskvatten.

Fiske med ryssja är förbjudet.

Rätten till fiske är personlig. Medlems familj (maka/make/sambo och omyndiga barn) får dock hjälpa medlem vid fiske samt får även fiska med metspö, pimpel och spinnspö enligt samma regler som gäller för medlem.

I medlemsavgiften ingår rätt till trolling, max 8 spön, och tillfälligt fiske med gäst i våra vitvatten

OBS. Trollingförbud i Lundsfjärden, Malen och Grecken.

Alla regler och bestämmelser finns samlat under rubriken ”Föreningens stadgar”.