Klart med Yxtjärn.

Vi har nu fått positivt besked från Länsstyrelsen i Värmland vad gäller Yxtjärn och tillstånd för utsättning av regnbåge. Redan denna vecka (v21) kommer ny fisk att bli utsatt. Vad gäller Hedtjärn arbetar vi med en överklagan och ingen ny fisk blir utsatt förrän vi har ett positivt beslut.

Lite nyheter.

-Vi har fått in ett antal medlemsavgifter efter påminnelse via mail.Blir inget separat brevutskick då vi bedömer resultatet som marginellt. – Denna vecka (v19) får samtliga tjärnar i Örebro län ny regnbåge utsatt. Undantag Kviddtjärnarna som får nästa vecka. Fortsätter sedan utsättning regelbundet hela säsongen. För Yxtjärn och Hedtjärn i Värmlands län är framtiden oviss. […]

Arbetsdag.

Arbetsdag för frivilliga vid våra P/T vatten. Lördag 21/5. Samling i Sävenfors kl. 09.00. Bra saker att ta med dig: hammare, spik och såg. Blir det många kan vi dela upp oss på olika sjöar. Anmäl dig/frågor till arbetsledare Christer Rådström tfn, 070-7698519.

Nästa sida → ← Föregående sida