Hällefors Fiskevårdsförening

Medlems rätt till fiske i Torrvarpen.

En aktuell fråga är varför fisket i Torrvarpen har begränsats från föregående gamla kartor till nuvarande karta som finns digitalt på Hällefors Fiskevårdsförenings hemsida. Kommer också med jämna mellanrum frågan varför fisket är så begränsat i Torrvarpen. Svaret är att rätten till fiske tillhör flera samfällda fiskerättsägare och Fiskevårdsföreningen kan inte arrendera då samstämmighet mellan […]

Påminnelse.

Årsmöte Hällefors fiskevårdsförening lördag 25.3 kl.15:00 i Folkets Hus Hällefors. Elaine Viklund från Gullspångs Vattenvårdsförbund kommer och informerar om arbetet med dammar och vattendrag osv. inom vårt område.

Årsmöte 2023.

Årsmöte för verksamhetsåret 2022 blir lördag 25 mars (v12) kl. 15.00 Folkets Hus Hällefors.Vi prövar med en lördag efter önskemål från medlemmar som har en längre resväg. Verksamhetsberättelsen för 2022 finns nu nere till vänster under Föreningsinformation.

Medlemsavgift 2023.

Vi har nu skickat ut faktura på medlemsavgift för 2023 och verksamhetsberättelsen för 2022 till våra närmare 800 medlemmar. Hälften har fått fakturan via den e-mail vi har, övriga ca 400 med vanlig post. Har fått felmeddelande på ca 50 medlemmar där e-mail adressen är fel vilket gjort att vi varit tvungna att använda kuvert […]

Nästa sida → ← Föregående sida