Medlemsavgift 2024

Medlemsavgift 2024 inkl. verksamhetsberättelse för 2023 är utskickat denna vecka. Totalt är det till närmar 750 personer. Drygt hälften har fått det tidigare via mail och övriga nu i vanlig brevförsändelse.

100 personer som inte betalt medlemsavgift för 2023 har vi rensat bort.

Dessa får ingen faktura utan måste göra ny ansökan om man vill vara medlem igen.

Naturligtvis kan det ske misstag i all hantering men, har du inte fått någon faktura, kolla först om du betalt avgiften för 2023.

Vad gäller brevförsändelsen via posten. Vänta till nästa vecka (v5). Då ska alla brev som har rätt adress ha kommit fram.

En bild från arbetet med all kuvertering.