Påminnelse årsmöte 2024.

Årsmöte lördag 9 mars kl. 14:00 i Folkets Hus Hällefors.