Författare: Bo Larsson

Årskort Lax

Vi har redan fått dryga 40-talet inbetalningar för årskort lax. Kommer att ta lite tid att göra i ordning och skicka ut korten men allt är registrerat och korten kommer. Vad gäller trollingkort och gästkort har tidigare beslutats att sluta skicka ut kort på inbetalningarna. Även här har vi naturligtvis registrerat vilka som betalt. Tillsynsmännen […]

Hedtjärn fortsätter vara P/T-vatten.

Utskick av medlemsavgift för 2021 och verksamhetsberättelse till 840 medlemmar har börjat idag. Där står i inledningen av verksamhetsberättelsen, som tidigare informerats, att Hedtjärn avslutas som P/T-vatten. Detta beslut är nu ändrat och Hedtjärn fortsätter att vara P/T-vatten. Styrelsen har tagit till sig synpunkterna i en väl genomarbetat motion inlämnad i början av januari med […]

Styrelsebeslut

Några beslut från senaste styrelsemötet i oktober: – Årets julbord för våra olika funktionärer inställt med hänvisning till rådande pandemi. – Enhälligt beslut att avsluta Hedtjärn som Put/Take-vatten. Går som vitvatten från nästa år. – Årets utsättning i våra P/T-vatten nu avslutad. Ingen vinterutsättning i Högborn och Mettjärn. Osäkert vinterläge med isläggning.

« Föregående sida