Författare: Bo Larsson

Resultat av PFAS i våra vatten.

Under augusti 2022 så kom det alarmerande rapporter om höga halter av PFAS ( samlingsnamn för ett mycket stort antal per- och polyfluorerade alkylsubstanser ) i svenska kräftor.  PFAS har funnits i ungefär hundra år men det var först på 00 talet som varningar började komma, för hur giftiga och hälsofarliga ämnena är.  Eftersom Hällefors fiskevårdsförening […]

Årets kräftfiske 2023.

Anmälan till årets kräftfiske 2023 för medlemmar görs via mail direkt till vår ordf.   inge.samuelsson@telia.com eller tfn 070-3401336 Aktuella datum för fisket är lördagarna: 12/8, 19/8, 26/8, 2/9 och 9/9. Fiske lördag kl. 17:00 – söndag kl. 17:00. -Kostnad: 500 kr/tillfälle. Anmälan skall innehålla: Namn, telefonnummer, medlemsnummer, fiskeplats och datum. – 10 redskap får användas och dessa […]

Nästa sida → ← Föregående sida