Revidering av fiskegränser.

Limmingssjön och Limmingsviken i sydvästra delen av vårt fiskevårdsområde har nu fått en avgränsning i rätten att fiska.

Fiskeförbudet är tydligt utmärkt på vår karta här på hemsidan.