Resultat av PFAS i våra vatten.

Under augusti 2022 så kom det alarmerande rapporter om höga halter av PFAS ( samlingsnamn för ett mycket stort antal per- och polyfluorerade alkylsubstanser ) i svenska kräftor. 

PFAS har funnits i ungefär hundra år men det var först på 00 talet som varningar började komma, för hur giftiga och hälsofarliga ämnena är. 

Eftersom Hällefors fiskevårdsförening arrenderar kräftfiskevatten av HT-skogar och sedan hyr ut vattnen till sina medlemmar så väckte larmrapporterna en viss oro. 

Efter att ha samrått med skogsbolaget, länsstyrelsen, Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och andra intressenter så beslutade vi att göra testa kräftorna i ”våra” vatten. 

Två provfisken gjordes i slutet av juni, ett vid Rockesholm i Svartälven som sedan rinner ut på västkusten via Göta älv och ett vid Grängshyttan i Rastälven som sedan rinner ut i Östersjön via Mälaren.

Resultatet av testerna, gjorda av ett ackrediterat laboratorium, påvisade glädjande nog mycket låga halter av PFAS (Analysrapporterna bifogade).

Resultatet för Svartälven ligger på 0,28 mikrogram/kg ww och resultatet för Rastälven ligger på 0,21 mikrogram/kg ww.

Enligt livsmedelsverket bör inte halten av PFAS 4 överstiga 5 mikrogram/kg ww i fisk eller skaldjur.

Sten Walegren

Hällefors Fiskevårdsförening.