Ansökan utsättning i våra P/T vatten 2024.

Ansökan för 2024 är nu skickat till länsstyrelserna i Örebro och Värmland. Gäller samtliga vatten. Samma som 2023.