Protokoll årsmöte

Protokoll från årsmötet 2020 gällande verksamhetsåret 2019 finns nu under föreningsinfo