Kräftfiske för medlemmar

Kräftfiske för medlemmar i Hällefors Fiskevårdsförening. Fredag den 21 augusti klockan 17:00 – Lördag den 22 augusti klockan 17:00 öppnar vi en möjlighet till ett kräftfiske med 8 st. redskap/lott.

Platsen är delar av Malen och Lundsfjärden som tillhör Sveaskog och avser fiske från båt. Redskap och båt tillhandahålles ej. Lotterna kommer att märkas ut så det är bestämda platser som gäller för fisket. Används fisk som bete skall det ha varit djupfryst.

Är ni intresserade av kräftfisket så anmäl ert intresse till
Hällefors Fiskevårdsförening
Sävenforsvägen 3
712 34 Hällefors
eller e-mail info@hellefors-fiskevardsforening.se senast 8 augusti.

Platserna, 10-15 st, kommer att lottas och delges deltagarna måndag 10 augusti.

Ange namn, adress, telefon och medlemsnummer i intresseanmälan. En administrativ avgift på 300 kronor erläggs på varje fiskelott.