Årskort

Föreningen får med jämna mellanrum frågor hur man köper årskort till våra ädelfiskvatten. Kravet är att man är medlem i föreningen och årskortet, som gäller för kalenderår, kostar 3.000 kr/familj och 2.500 kr/enskild.