Styrelsebeslut

Några beslut från senaste styrelsemötet i oktober:

– Årets julbord för våra olika funktionärer inställt med hänvisning till rådande pandemi.

– Enhälligt beslut att avsluta Hedtjärn som Put/Take-vatten. Går som vitvatten från nästa år.

– Årets utsättning i våra P/T-vatten nu avslutad. Ingen vinterutsättning i Högborn och Mettjärn. Osäkert vinterläge med isläggning.