Varför avslut av Hedtjärn som P/T-vatten.

Styrelsen har under flera år diskuterat en minskning av våra P/T-vatten då vi upplevt att vi har för många att underhålla. Tot. 12 st. Därav 2 hyrsjöar.

– Kostnaden för anställda ökar för varje år. Löner och minskade statsbidrag. I år har vi haft en anställd under hösten tillsammans med ideell arbetskraft vid utkörning av fisk.

– Hedtjärn har fått 450 kg regnbåge utsatt under säsongen, vilket lågt räknat innebär 55-60.000 kr med allt inräknat ( löner, transporter, tillsyn, adm. osv).

– Vi har också noterat ett hårt fiske i samband med utsättning. Detta har inneburit att tjärnen snabbt tömts på fisk. Fått flera synpunkter på brist på fisk av personer som inte kan vara med direkt i anslutning till utsättning. Tjärnen är välbesökt som ställplats av husbilar/husvagn.

– Viss kritik har också framförts gällande tömning av toaletter.

– Sammantaget är ovannämnda grunden för styrelsens beslut. Ekonomi, för många P/T-vatten, har ej resurser för underhåll av alla, ställplats för husbil/husvagn med fiske finns även vid Mettjärn, Lilla Sandsjön och i viss mån Hänglandstjärn.

För styrelsen/Bo L./Sekr.