Hedtjärn fortsätter vara P/T-vatten.

Utskick av medlemsavgift för 2021 och verksamhetsberättelse till 840 medlemmar har börjat idag. Där står i inledningen av verksamhetsberättelsen, som tidigare informerats, att Hedtjärn avslutas som P/T-vatten.

Detta beslut är nu ändrat och Hedtjärn fortsätter att vara P/T-vatten.

Styrelsen har tagit till sig synpunkterna i en väl genomarbetat motion inlämnad i början av januari med 18 namnunderskrifter med önskemål om ändring av tidigare beslut. Diskussion har förts med kontaktperson för motionärerna, Bengt Karlsson, Hällefors, och vi är överens om en fortsatt utsättning av regnbåge 2021.Styrelsen har tagit beslutet nu då det är ovisst om årsmöte kan hållas som planerat. Samtidigt är det viktigt att medlemmarna vet vad som gäller när säsongen börjar och vad man betalar för vid köp av årskort t.ex.