Årskort Lax

Vi har redan fått dryga 40-talet inbetalningar för årskort lax. Kommer att ta lite tid att göra i ordning och skicka ut korten men allt är registrerat och korten kommer. Vad gäller trollingkort och gästkort har tidigare beslutats att sluta skicka ut kort på inbetalningarna. Även här har vi naturligtvis registrerat vilka som betalt. Tillsynsmännen får listor på vilka som betalt när vi kommer närmare sommarsäsongen.