Nytt datum för årsmöte!

Styrelsen flyttar fram datum för årsmöte gällande verksamhetsåret 2020 till Torsdag 27 maj 2021.

Tid: 18:00

Plats: Krokbornsparken Hällefors.

Våra stadgar säger att årsmötet ska hållas senast vid utgången av maj månad.

Vi flyttar fram datum med förhoppningen att Coronapandemin klingat av och att många fått sin vaccination.

Mötet kommer att hållas i rotundan där det är gott om plats.