Ett litet fel i årsmötesprotokollet.

Under p12 står att nya medlemsavgiften gäller för 2021. Ska naturligtvis vara 2022.