Framtid för Hedtjärn.

Styrelsen har vid möte 25.10 2021 beslutat att fortsätta med utsättning av regnbåge i samma omfattning och förutsättningar som våra övriga ädelfiskvatten.

Detta efter att några i styrelsen tillsammans med motionärernas kontaktperson besökt tjärnen och fått information om allt ideellt arbete som gjorts för att hålla rent, snyggt och god ordning.