Arbetsdag.

Arbetsdag för frivilliga vid våra P/T vatten. Lördag 21/5. Samling i Sävenfors kl. 09.00.

Bra saker att ta med dig: hammare, spik och såg.

Blir det många kan vi dela upp oss på olika sjöar.

Anmäl dig/frågor till arbetsledare Christer Rådström tfn, 070-7698519.