Lite nyheter.

-Vi har fått in ett antal medlemsavgifter efter påminnelse via mail.Blir inget separat brevutskick då vi bedömer resultatet som marginellt.

– Denna vecka (v19) får samtliga tjärnar i Örebro län ny regnbåge utsatt. Undantag Kviddtjärnarna som får nästa vecka. Fortsätter sedan utsättning regelbundet hela säsongen.

För Yxtjärn och Hedtjärn i Värmlands län är framtiden oviss. Inget beslut ännu. Ansökan skickades in i december 2021. Ordf. har regelbunden kontakt med ansvarig myndighet.

– Planering inför höstens uthyrning av kräftfiske börjar snart. Observera att deltagande kräver betald medlemsavgift.