Klart med Yxtjärn.

Vi har nu fått positivt besked från Länsstyrelsen i Värmland vad gäller Yxtjärn och tillstånd för utsättning av regnbåge.

Redan denna vecka (v21) kommer ny fisk att bli utsatt.

Vad gäller Hedtjärn arbetar vi med en överklagan och ingen ny fisk blir utsatt förrän vi har ett positivt beslut.