Trasiga båtramper efter vårisen.

Får frågor om föreningen ska reparera båtramper i olika sjöar som blivit förstörda efter vårisens framfart.

Fiskevårdsföreningen har bara ansvar för två ramper. Den ena i Kråkviken, norra Halvarsnoren och den andra i Lygna, sydvästra Norrelgen.

Övriga ramper har tillkommit på privat initiativ, båtklubb mm.

Ska föreningen åtgärda/bygga nya ramper krävs tillstånd från länsstyrelsen och markägare.

Detta är inte aktuellt fn. då vi har fullt upp med underhåll av befintlig byggnation.