Framtid för Hedtjärn som P/T vatten.

Läget oförändrat. Ännu inget svar på vår överklagan.