Årets kräftfiske.

Anmälan till årets kräftfiske görs genom föreningens mail:                                

info@hellefors-fiskevardsforening.se

Anmälan skall innehålla: Namn, telefonnummer, medlemsnummer, fiskeplats och datum.

Aktuella datum för fisket är 20/8, 27/8, 3/9 och 10/9.

Regler för fisket:

-10 redskap får användas och dessa märkes tydligt med flöten, namn och medlemsnummer.

-Fisket avser ett dygn med start 17:00 till 17:00 efterkommande dag.

-Det är endast vatten som föreningen arrenderar av HT-Skogar och Sveaskog som avses.

-Betesfisk skall varit fryst innan användning.

-Minimått 10 cm på fångade kräftor.

-Småkräftor får ej medtagas. Ska släppas tillbaka vid fångststället.

-Kostnad för fisket 500 kr/tillfälle.

-Inbetalning avgift sker på Swish:1235790563 eller Bg: 691-3685

-(OBS ange alltid Namn, telefon & medlemsnummer vid betalningen)

-Respektera och fiska inte på undantagna och andras områden.

-Inga kräftor får omplanteras i andra vatten utan alla skall kokas utan undantag.

-Efter anmälan så kontaktas Ni för mer information så att inga oklarheter uppstår.

-Fångstrapport delges oss via ovanstående mail.

/Hällefors Fiskevårdsförening