Fisketillsyn.

Föreningen planerar en ny utbildningsomgång för intresserade att bli tillsynsman/kvinna för våra fiskevatten. Ett antal har slutat pga. ålder eller flytt.

Godkännande krävs av Länsstyrelsen efter avslutad kurs.

Intresserad? Kontakta vår samordnare Kristina Ahlstad, tfn. 070-2068163.