Bokning av Bergtjärn och Kotjärn 2023.

Anmälan för fiske av regnbåge i nämnda hyrtjärnar kan börja under senare delen av januari månad under förutsättning att länsstyrelsen i Örebro län beviljar tillstånd för utsättning.

Ansökan kommer vi att skicka in i början av december.