Röding och öring.

Yxtjärn, Mettjärn, L. Sandsjön och Högborntjärn har nu strax före isläggning fått röding och öring utsatt.

Sedan tidigare utsättningar finns naturligtvis regnbåge kvar.

Isen är ca 2-3 cm i de norra tjärnarna och mot slutet av veckan bör isen vara hållbar om kylan håller i.