Ansökan utsättning regnbåge 2023.

Vi har nu skickat in ansökan om utsättning av regnbåge i samtliga våra P/T-vatten i Örebro och Värmlands län.

För Värmland gäller det även Hedtjärn som vi inte hade något tillstånd för 2022. Havs- och Vattenmyndigheten ändrade länsstyrelsens beslut efter vår överklagan men beslutet kom så sent på året att vi hade avslutat allt utsättning.

Nu avvaktar vi beslut för 2023. Brukar komma en bit in på nya året.

Återkommer med info när allt är klart. Vet att flera har stort intresse för vad som kommer att gälla för Hedtjärn.