Beslut om Hedtjärn 2023.

Ibland går det fort.

Länsstyrelsen i Värmland har beviljat utsättning av Regnbåge i Hedtjärn.

Innebär att tjärnen får samma status som övriga P/T-vatten med start för utsättning i början av säsongen 2023.