iFiske är nu på plats.

Nu är vår nye leverantör av digitala fiskekort, iFiske, igång med försäljning av våra dygnskort och för vitfiske även veckokort.

Finns under ”Köp fiskekort”.