Medlemsavgift 2023.

Vi har nu skickat ut faktura på medlemsavgift för 2023 och verksamhetsberättelsen för 2022 till våra närmare 800 medlemmar.

Hälften har fått fakturan via den e-mail vi har, övriga ca 400 med vanlig post.

Har fått felmeddelande på ca 50 medlemmar där e-mail adressen är fel vilket gjort att vi varit tvungna att använda kuvert och vanlig postadress och hoppas på att den stämmer.

Du som vet att din e-mail och/eller bostadsadress är ändrad – skicka ett meddelande till föreningen så vi får uppgradera och försöka hålla nere arbetet med administrationen.  

Kan ibland bli fel. Har du inte fått någon faktura några dagar in i februari (fel adress)  hör av dig så ordnar vi det.