Påminnelse.

Årsmöte Hällefors fiskevårdsförening lördag 25.3 kl.15:00 i Folkets Hus Hällefors.

Elaine Viklund från Gullspångs Vattenvårdsförbund kommer och informerar om arbetet med dammar och vattendrag osv. inom vårt område.